Ako vrátiť tovar?

 

Stačí nám poslať tovar naspäť na adresu:

Kvalitne Športove Oblečenie – BEST PRICE EUROPE s.r.o.

Nám. Kossutha 3087. Tržnica, č.d.131

94501 Komárno

Slovensko

 

Postup:

Do balíku k tovaru prosím priložte faktúru alebo údaje o objednávke ( Vaše meno, adresa, tel. kontakt, email, prípadne číslo objednávky) , a nezabudnite uviesť  názov produktu a informáciu, či ho chcete vrátiť , alebo vymeniť za iný, alebo ho chcete reklamovať  (tieto údaje môžete napísať aj rukou) . Ak tovar vraciate na reklamaciu, nezabudnite uviesť číslo účtu na vrátenie peňazí.

 

Ako je to pri Výmene tovaru:

Prosím uveďte označenie výrobku a správnu veľkosť, na ktorú si ho želáte vymeniť.

Ako je to pri Vrátení:

Prosím uveďte číslo účtu (v tvare IBAN ) a Názov účtu. POZOR: Skontrolujte prosím IBAN dvakrát.  V prípade, ak nám zašlete nesprávne číslo účtu, za odoslanie peňazí na takýto nesprávny účet neberieme zodpovednosť.

Ako zabaliť a odoslať zásielku  na POŠTE:

Zásielku môžete poslať obyčajne alebo prvou triedou.  POZOR: NEPOSIELAJTE  zásielku na dobierku ani do vlastných rúk. Takéto zásielky nepreberáme.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.